Általános, tevékenységi felelősségbiztosítás

Általános tevékenységi felelősségbiztosítás

Ezen biztosítás alapján a biztosító megtéríti a szerződés keretei között azokat a személysérüléses károkat és szerződésen kívül okozott dologi károkat melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségben okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

A biztosító - a szerződésben foglalt mértékig - megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítására - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.

Általános tevékenységi felelősségbiztosítás

Példák, biztosítási események, kárkifizetés:

Módozat részletei:

Általános tevékenységi felelősségbiztosítás

Nem kizárható a vállalatok, vállalkozások személyi sérüléssel, dologi kárral együtt járó, tevékenységük során okozott károkozásra.

A példákban bemutatott, az előző mondatban meghatározott károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól az olyan a tevékenységgel okozott eseményekre, amelyekért a vállalat, vállalkozás felelősséggel tartozik.

Várjuk szíves megkeresését!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Mihályi Katalin
biztosítási alkusz

Kapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!