Tevékenységi felelősségbiztosítás részletei, tájékoztató

Tisztelt leendő Partnerünk!

Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek a tevékenységi felelősségbiztosítás jellemzőit.

Alkusz cégünk, a BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. 1991 óta ténykedik a biztosítási piacon biztosítás-közvetítőként és tanácsadóként. Széleskörű gyakorlatot szereztünk a felelősségbiztosítások, ezen belül a tevékenységi felelősségbiztosítások értékesítése, kiajánlása, és működtetése területén.

A biztosítás szerkezete és terjedelme

A tevékenységi felelősségbiztosítás azokra a biztosított, annak alkalmazottja, vagy megbízottja által

okozott károkra nyújt biztosítási fedezetet, amelyek megtérítéséért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik (felelősség a szerződésen kívül okozott károkért, ún. deliktuális kárfelelősségi tényállás).

A tevékenységi felelősségbiztosítási szerződéssel létrejött biztosítási fedezethez – igény szerint, ha a kockázatvállalás során megismert információk alapján lehetőség van rá – megköthetők az általános felelősségbiztosítás záradékai is.

A záradékokkal a biztosítási fedezetet lehet kibővíteni:

Az általános, tevékenységi felelősségbiztosításhoz tartozó kizárások

(vagyis a biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárt kockázatok)

Az általános felelősségbiztosítás nem nyújt fedezetet az alábbi károkra:

A biztosító visszakövetelési joga

A biztosító a károsultnak kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha a biztosított – vagy az a károkozó személy, akinek a magatartásáért a biztosított felelősséggel tartozik – a kárt szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartás nem volt jogellenes.

Súlyosan gondatlan károkozásnak minősül, ha a biztosított, illetőleg akiért a biztosított jogszabály szerint felelősséggel tartozik (megbízottja vagy alkalmazottja):

Eltérés a szokásos vagy korábbi szerződési gyakorlattól

Az alábbi felsorolás kiegészítésként kapcsolódik a felelősségbiztosítások általános biztosítási feltételeit ismertető ügyféltájékoztatóban írottakhoz:

Várjuk szíves megkeresésüket, hogy specialistáink a legkedvezőbb díjú, és feltételrendszerű tevékenységi felelősségbiztosítást ajánlhassák Önnek és vállalkozásának!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Mihályi Katalin
biztosítási alkusz

Kapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!