Bérbeadói felelősségbiztosítás

Bérbeadói felelősségbiztosítás

A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosított bérbeadói tevékenységével a bérlőnek okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségre.

A biztosító megtéríti a biztosítottat képviselő ügyvéd munkadíját, továbbá a szakértői díjakat.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés

Nem zárható ki a vállalatoknál, vállalkozásoknál a bérbeadott eszközökkel történő tűz, robbanás, vízvezeték, csatorna törése stb. által történő károkozás, amely kárért a bérbeadó kártérítési kötelezettséggel tartozik a bérlő felé.

A példában bemutatott, az előző mondatban meghatározott károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól bérbeadói felelősségbiztosítással.

Várjuk szíves megkeresését!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Mihályi Katalin
biztosítási alkusz

Kapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!