Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségre.

A biztosító - a szerződésben foglalt mértékig - megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a kéresemény összegszerűségének megállapítására - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés

Módozat részletei:

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Nem zárható ki a vállalatoknál, vállalkozásoknál a biztosított tevékenységével összefüggésbe hozható környezetszennyező, környezetveszélyeztető károkozás, amelyért kártérítési kötelezettséggel tartozik a károsult felé.

A példában bemutatott, az előző mondatban meghatározott károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól a környezetszennyezési felelősségbiztosítással.

Várjuk szíves megkeresését!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Mihályi Katalin
biztosítási alkusz

Kapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!