Munkáltatói, üzemi baleset felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítás munkahelyi baleset esetére

A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak, és a magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

A biztosító - a szerződésben foglalt mértékig - megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a kéresemény összegszerűségének megállapítására - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés

Módozat részletei:

Felelősségbiztosítás munkahelyi baleset esetére

Nem kizárható a vállalatoknál, vállalkozásoknál az üzemi baleset, és az ebből származó rokkantság, baleseti halál, táppénz, dologi kár, azaz biztosítási káresemény.

A példákban bemutatott, az előző mondatban meghatározott károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól a munkahelyi balesetekre, amelyekért a vállalat, vállalkozás felelősséggel tartozik.

Várjuk szíves megkeresését!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Mihályi Katalin
biztosítási alkusz

Kapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!