Adótanácsadói felelősségbiztosítás

Adótanácsadói felelősségbiztosítás

Napjainkban állandó változásban vannak a vállalkozókra, vállalatokra vonatkozó adó, társadalombiztosítási, gazdálkodást érintő jogszabályok, így a legfelkészültebb, naprakész tudással rendelkező adótanácsadó is hibázhat.

Nem kizárható a tévedés, elvétés, mulasztás, műhiba, azaz akaratán kívül kárt okozhat a szolgáltató.

Az ilyen károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól, az olyan szakmai hibákra, amelyekért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik az adótanácsadó.


Példák, biztosítási események, kárkifizetés

Az ilyen károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól, az olyan szakmai hibákra, amelyekért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik az adótanácsadó, illetve az ezen a területen ténykedő vállalkozók, vállalatok, irodák.

Gazdasági szakembereknél a hivatás sikeres gyakorlásához elengedhetetlen a szakmai tudás, a biztos erkölcsi alap, és ehhez nyújt biztos alapot az adótanácsadók szakmai felelőssége fedezet, mely szakmai tévedés, mulasztás, hiba esetén nyújthat kártérítést.

Adótanácsadói felelősségbiztosítás

Az adótanácsadók szakmai felelősségbiztosítása azon kárigényeket térítheti, melyeket harmadik személy (jellemzően Ügyfél) támaszt a biztosítottal szemben a biztosítási időszak hatálya alatt és be is jelentenek a biztosítónak. Így a biztosítási fedezet kiterjed a hatóságok által ügyfelekre kivetett és igazolhatóan szakmai tevékenységgel kapcsolatos hibára visszavezethető bírságok megtérítésére, tulajdonosi kártérítési igények fedezetére és minden olyan eseményre ahol a szakmai hiba következtében az ügyfelet kár érhette.

A fedezet sajátosságai közé tartozik, hogy az alapfedezet kiterjedhet a jogi védelem költségeire is (pl. bíróságon való megjelenés), még abban az esetben is, ha az adott kereset megalapozatlan, esetlegesen hamis. Térítheti a rágalmazással és becsületsértéssel kapcsolatban felmerülő károkat. Továbbá lehetőség van pótdíj ellenében kiterjesztett kárbejelentési időszak igénylésére, mely a szerződés megszűnését követően egy meghatározott időszak (1, 2 illetve 5 év) alatt is helytáll. A biztosítási fedezet alapesetben Magyarország területére vonatkozik, de igény esetén a biztosítás az EU, illetve az egész világ, (pótdíjazással USA/Kanadára is) területére is kiterjedhet.

Biztosítási esemény akkor következik be, ha a biztosítottal, alkalmazottjával vagy a fedezetbe ont alvállalkozójával szemben megbízó kárigénnyel lép fel.

Kizárásra kerülnek a fedezetből - a teljesség igénye nélkül – az alábbiak:

Mire érdemes odafigyelni?

Ajánlatkéréssel kapcsolatos tudnivalók

Nagyobb árbevételű Társaságoknál részletes kockázat-elbírálás követően, míg kisebb árbevételű Társaságok esetén néhány kérdés megválaszolása után kerül sor az ajánlatadásra. A biztosítási díj a társaság pénzügyi helyzetétől, tevékenységétől az igényelt limitektől és fedezeti körtől függ.

Ezen tényezők függvényében, kisebb vállalatoknál az éves kártérítési limit általában 30- 50 millió forint, közép- és nagyvállalatok esetében a limitigények százmillió forint és több milliárd forint között változnak.

Jelenleg Magyarországon, a kockázati körtől függően 3-5 magyar biztosító ad ajánlatot.

Várjuk szíves megkeresését!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Mihályi Katalin
biztosítási alkusz


Kapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!