Könyvvizsgálói felelősségbiztosítás

Könyvvizsgálói felelősségbiztosítás

Napjainkban állandó változásban vannak a vállalkozókra, vállalatokra vonatkozó adó-, társadalombiztosítási- és gazdálkodást érintő jogszabályok, így a legfelkészültebb, naprakész tudással rendelkező könyvvizsgáló is hibázhat.

Nem kizárható a tévedés, elvétés, mulasztás, műhiba, azaz akaratán kívül kárt okozhat a szolgáltató.

Az ilyen károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól, az olyan szakmai hibákra, amelyekért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik a könyvvizsgáló.


Gazdasági szakembereknél a hivatás sikeres gyakorlásához elengedhetetlen a szakmai tudás, a biztos erkölcsi alap, és ehhez nyújt biztos alapot a könyvvizsgálók szakmai felelőssége fedezet, mely szakmai tévedés, mulasztás, hiba esetén nyújthat kártérítést.

A könyvvizsgálók felelősségbiztosítása azon kárigényeket térítheti, melyeket harmadik személy (jellemzően Ügyfél) támaszt a biztosítottal szemben a biztosítási időszak hatálya alatt, és be is jelentenek a biztosítónak. Így a biztosítási fedezet kiterjed a hatóságok által ügyfelekre kivetett és igazolhatóan szakmai tevékenységgel kapcsolatos hibára visszavezethető bírságok megtérítésére, tulajdonosi kártérítési igények fedezetére és minden olyan eseményre, ahol a szakmai hiba következtében az ügyfelet kár érhette.

Könyvelői felelősségbiztosítás

A fedezet sajátosságai közé tartozik, hogy az alapfedezet kiterjedhet a jogi védelem költségeire is (pl. bíróságon való megjelenés), még abban az esetben is, ha az adott kereset megalapozatlan, esetlegesen hamis. Térítheti a rágalmazással és becsületsértéssel kapcsolatban felmerülő károkat. Továbbá lehetőség van pótdíj ellenében kiterjesztett kárbejelentési időszak igénylésére, mely a szerződés megszűnését követően egy meghatározott időszak (1, 2 illetve 5 év) alatt is helytáll. A biztosítási fedezet alapesetben Magyarország területére vonatkozik, de igény esetén a biztosítás az EU, illetve az egész világ, (pótdíjazással USA/Kanadára is) területére is kiterjedhet.

Biztosítási esemény akkor következik be, ha a biztosítottal, alkalmazottjával vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával szemben megbízó kárigénnyel lép fel.

Kizárásra kerülnek a fedezetből - a teljesség igénye nélkül – az alábbiak:

Mire érdemes odafigyelni?

Ajánlatkéréssel kapcsolatos tudnivalók

Nagyobb árbevételű Társaságoknál részletes kockázat-elbírálást követően, míg kisebb árbevételű Társaságok esetén néhány kérdés megválaszolása után kerül sor az ajánlatadásra. A biztosítási díj a társaság pénzügyi helyzetétől, tevékenységétől az igényelt limitektől és fedezeti körtől függ.

Ezen tényezők függvényében kisebb vállalatoknál az éves kártérítési limit általában 30-50 millió forint, közép- és nagyvállalatok esetében a limitigények százmillió forint és több milliárd forint között változnak.

Jelenleg Magyarországon a kockázati körtől függően 3-5 magyar biztosító ad ajánlatot.

Várjuk szíves megkeresését!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Mihályi Katalin
biztosítási alkusz


Kapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!