Adótanácsadók szakmai felelősségbiztosítása tévedés, mulasztás, hiba esetére

Napjainkban állandó változásban vannak a vállalkozókra, vállalatokra vonatkozó adó, társadalombiztosítási, gazdálkodást érintő jogszabályok, így a legfelkészültebb, naprakész tudással rendelkező adótanácsadó is hibázhat.

Nem kizárható a tévedés, elvétés, mulasztás, műhiba, azaz akaratán kívül kárt okozhat a szolgáltató.

Az ilyen károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól, az olyan szakmai hibákra, amelyekért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik az adótanácsadó.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés
 • Egy adótanácsadó hibás adóbevallást ellenjegyez. Az ebből eredő kárt az adótanácsadónak kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik adótanácsadók felelősségbiztosításával.

Az ilyen károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól, az olyan szakmai hibákra, amelyekért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik az adótanácsadó, illetve az ezen a területen ténykedő vállalkozók, vállalatok, irodák.

Gazdasági szakembereknél a hivatás sikeres gyakorlásához elengedhetetlen a szakmai tudás, a biztos erkölcsi alap, és ehhez nyújt biztos alapot az adótanácsadók szakmai felelőssége fedezet, mely szakmai tévedés, mulasztás, hiba esetén nyújthat kártérítést.

Az adótanácsadók szakmai felelősségbiztosítása azon kárigényeket térítheti, melyeket harmadik személy (jellemzően Ügyfél) támaszt a biztosítottal szemben a biztosítási időszak hatálya alatt és be is jelentenek a biztosítónak. Így a biztosítási fedezet kiterjed a hatóságok által ügyfelekre kivetett és igazolhatóan szakmai tevékenységgel kapcsolatos hibára visszavezethető bírságok megtérítésére, tulajdonosi kártérítési igények fedezetére és minden olyan eseményre ahol a szakmai hiba következtében az ügyfelet kár érhette.

A fedezet sajátosságai közé tartozik, hogy az alapfedezet kiterjedhet a jogi védelem költségeire is (pl. bíróságon való megjelenés), még abban az esetben is, ha az adott kereset megalapozatlan, esetlegesen hamis. Térítheti a rágalmazással és becsületsértéssel kapcsolatban felmerülő károkat. Továbbá lehetőség van pótdíj ellenében kiterjesztett kárbejelentési időszak igénylésére, mely a szerződés megszűnését követően egy meghatározott időszak (1, 2 illetve 5 év) alatt is helytáll. A biztosítási fedezet alapesetben Magyarország területére vonatkozik, de igény esetén a biztosítás az EU, illetve az egész világ, (pótdíjazással USA/Kanadára is) területére is kiterjedhet.

Biztosítási esemény akkor következik be, ha a biztosítottal, alkalmazottjával vagy a fedezetbe ont alvállalkozójával szemben megbízó kárigénnyel lép fel.

Kizárásra kerülnek a fedezetből – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak:
 • A szerződés megkötésekor már ismertté vált és korábbi biztosítással fedezett káresemények kizárása
 • Befektetési tanácsokból eredő károk kizárása
 • Bűncselekmény minősített tényállás okán felmerült kárigény
 • Óvadék, kötbér, bírság, adók
 • Fizetésképtelenség
 • Hozamgarancia
 • Költségkalkuláció
 • Szabadalmak, üzleti titkok megsértéséből eredő károk
Mire érdemes odafigyelni?
 • A felelősségbiztosítási kockázat rendszerint a biztosítási szerződés fennállása alatt nyújt fedezetet. Ha biztosítót vált, vagy megszünteti tevékenységét, érdemes a biztosítási időszak alatt bekövetkezett, de ebben az időszakban ismertté nem vált károkra is fedezet-kiterjesztést vásárolni. A kiterjesztett fedezet, csak külön igény alapján, pótdíj ellenében válik érvényessé. A kiterjesztett bejelentési időszak pótdíját jellemzően csak az utolsó biztosítási évben szükséges megfizetni.
 • A felelősségbiztosítás alapesetben harmadik személynek okozott károkra terjed ki, így pl. egy termelővállalat nem tudja a főállású könyvelő szakmai tevékenységét biztosítani.
 • Mulasztási bírságra vonatkozó kiegészítő fedezetre csak akkor van szükség, ha a könyvelő közvetlenül az ügyfél nevében jár el bevallások beküldésekor, hiszen ebben az esetben a mulasztási bírságot a könyvelőre hárítja a hatóság. Az ügyfelekre kirótt és a könyvelőirodásra továbbhárított mulasztási bírságra, ellenben az alapfedezet is kiterjed.
 • Retroaktív, visszamenő hatályú fedezet vásárlására is nyílik lehetőség. Ennek maximális ideje 12 hónap lehet. Minden olyan könyvelőiroda esetében érdemes megfontolni a fedezet megvásárlását, aki tevékenységét már korábban megkezdte és nem rendelkezett felelősségbiztosítással (kiterjesztett bejelentési időszakkal)!
Ajánlatkéréssel kapcsolatos tudnivalók

Nagyobb árbevételű Társaságoknál részletes kockázat-elbírálás követően, míg kisebb árbevételű Társaságok esetén néhány kérdés megválaszolása után kerül sor az ajánlatadásra. A biztosítási díj a társaság pénzügyi helyzetétől, tevékenységétől az igényelt limitektől és fedezeti körtől függ.

Ezen tényezők függvényében, kisebb vállalatoknál az éves kártérítési limit általában 30- 50 millió forint, közép- és nagyvállalatok esetében a limitigények százmillió forint és több milliárd forint között változnak.

Jelenleg Magyarországon, a kockázati körtől függően 3-5 magyar biztosító ad ajánlatot.