Általános, tevékenységi felelősségbiztosítás

Személysérüléses, szerződésen kívül okozott dologi károk felelősségbiztosítása

Ezen biztosítás alapján a biztosító megtéríti a szerződés keretei között azokat a személysérüléses károkat és szerződésen kívül okozott dologi károkat melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségben okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

A biztosító – a szerződésben foglalt mértékig – megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítására – a biztosító előzetes jóváhagyásával – felkért szakértő költségét.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés
 • Egy üzlethelyiség belső tere úgy van kialakítva, hogy a vásárlótér padozatán szinteltolódás van. Erre a szinteltolódásra semmilyen tábla nem figyelmeztette a vásárlókat. Egy nézelődő vásárló nem vette észre a lépcsőt, elesett és csuklótörést szenvedett. Ebben az esetben az üzlethelyiség üzemeltetőjének kell helytállnia, kivéve ha Tevékenységi felelősségbiztosítással rendelkezik.
 • Egy üzlethelyiség dolgozói rakodás közben megsértenek egy szabályosan parkoló gépjárművet. Ebben az esetben az üzlethelyiség vezetőjének kell helytállnia, kivéve ha Tevékenységi felelősségbiztosítással rendelkezik.
Módozat részletei:
 • Biztosított/szerződő: gazdálkodó szervezetek és gazdálkodó tevékenységet is folytató egyéb jogi személyek (pl.: egyéni vállalkozások, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítvány, egyesület, köztestület stb.);
 • Biztosítási esemény:
  • a biztosítottal szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek, illetőleg
  • a biztosítottal szerződéses kapcsolatban állóknak szerződésen kívül okozott károk.
 • Kiegészítő fedezet:
  • A bérlői felelősségbiztosítás a bérleti szerződés megszegésével a bérbeadónak okozott károk fedezete meghatározott kockázatokra,
  • A bérbeadói felelősségbiztosítás a bérleti szerződés megszegésével a bérlőnek okozott károk fedezete meghatározott kockázatokra.

Nem kizárható a vállalatok, vállalkozások személyi sérüléssel, dologi kárral együtt járó, tevékenységük során okozott károkozásra.

A példákban bemutatott, az előző mondatban meghatározott károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól az olyan a tevékenységgel okozott eseményekre, amelyekért a vállalat, vállalkozás felelősséggel tartozik.