Bérbeadói felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítás bérbeadott épületekkel, csarnokokkal, eszközökkel, gépekkel okozott károkra

A biztosító fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – a biztosított bérbeadói tevékenységével a bérlőnek okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségre.

A biztosító megtéríti a biztosítottat képviselő ügyvéd munkadíját, továbbá a szakértői díjakat.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés

A bérbeadott raktárban csőtöréskár keletkezik, és a bérbevevő árukészletét tönkreteszi a szétömlő víz. A bérbeadónak meg kell térítenie a kárt, kivéve, ha van bérbeadói felelősségbiztosítása.

Nem zárható ki a vállalatoknál, vállalkozásoknál a bérbeadott eszközökkel történő tűz, robbanás, vízvezeték, csatorna törése stb. által történő károkozás, amely kárért a bérbeadó kártérítési kötelezettséggel tartozik a bérlő felé.

A példában bemutatott, az előző mondatban meghatározott károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól bérbeadói felelősségbiztosítással.

Várjuk szíves megkeresését!