Bérlői, bérbevevői felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítás a bérlő által okozott (bérlői) károkra

A biztosító fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – a biztosított bérlői tevékenységével az általa bérelt ingatlanban okozott kár miatti a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre.

A biztosító megtéríti a biztosítottat képviselő ügyvéd munkadíját, továbbá a szakértői díjakat.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés

A bérlő az általa bérelt raktárban tüzet okoz, és leég a bérelt raktár. A bérlőnek meg kell térítenie a kárt, kivéve, ha van bérlői felelősségbiztosítása.

Nem zárható ki a vállalatoknál, vállalkozásoknál a bérlői minőségben a bérbeadónak a bérlet ingatlanban okozott tűz, robbanás, csőtörés stb. által okozott kár, amely károkozásért a bérlő kártérítési kötelezettséggel tartozik a bérbeadó felé.

A példában bemutatott, az előző mondatban meghatározott károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól a bérlői felelősségbiztosítással.

Várjuk szíves megkeresését!