Egészségügyi és szociális tevékenység szakmai felelősségbiztosítása műhiba, tévedés, mulasztás esetére

Egészségünk legnagyobb kincsünk, vigyáznunk kell rá. Az egészségügyben dolgozókat, orvosokat, ápolókat, egészségügyi tevékenységet végzőket nagy felelősség terheli.

Nem kizárható a tévedés, elvétés, mulasztás, műhiba, azaz akaratán kívül kárt okozhat a szolgáltató.

Az ilyen károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól az olyan szakmai hibákra, amelyekért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik az orvos, a szakápoló, az ápoló, az egészségügyi tevékenységet végző vállalkozás, vállalat, klinika, kórház, rehabilitációs intézet stb.

Módozat részletei:
 • Biztosított/szerződő: egészségügyi szolgáltatást saját nevében nyújtó természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság;
 • Biztosítási esemény:
  A módozat egy felelősségbiztosítási csomag:

  • Alapelem (egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás), mely esetben biztosítási eseménynek minősül, ha:
   • a kárt maga a biztosított vagy olyan személy okozta, akinek a magatartásáért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik és
   • a kárt az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások és szabályok felróható módon történő megszegésével/megsértésével okozták és
   • a kárt az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy vagyonában, életében, testi épségében vagy egészségében okozták;
  • Kiterjesztő záradékok: magángyógyszerész-fedezet, idegen egészségügyi intézményben végzett tevékenység fedezete, vállalkozás keretében végzett (I) háziorvosi, (II) sebész, (III) szülész-, nőgyógyász, (IV) traumatológus fedezet.

A jelenlegi magyarországi joggyakorlatban az orvosi műhiba perek után az egyes kártérítési összegek elérik és meghaladják a 10 millió forintos nagyságrendet.

Orvos felelősségbiztosításhoz kapcsolódó cikkeink, leírásaink:

Orvosi szakma és biztosítás – azaz mi a lényege a szakmai felelősségbiztosításnak?
A kórház helyett az orvos fizet

Várjuk szíves megkeresését!