Hitelközvetítők és független pénzügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása tévedés, mulasztás, hiba esetére

A hitel – és pénzügyi közvetítők a különböző pénzintézetek hitel- és lízingtermékeivel kapcsolatosan adnak tanácsokat, és nyújtanak szolgáltatásokat az ügyfelek részére. A pénzügyi közvetítői tevékenység szigorú szabályozása előírja a szakmai felelősségbiztosítás megkötését és a biztosítási szerződés fenntartását is. Alkuszcégünk a törvényi előírásoknál szélesebb körű, a pénzügyi közvetítők mindennapi kockázataira szabott biztosítási fedezetet közvetít ki, amely elengedhetetlen védelmet nyújt az esetleges kárigények következményeivel szemben.

Tapasztalataink szerint az ügyfelek nagy része ma már tisztában van jogaival és lehetőségeivel, amely leginkább a jogérvényesítésre való hajlandóság növekedése kapcsán figyelhető meg. Ezért, ahogy egy hitelfelvétel esetén, úgy egy szakmai felelősségbiztosítás megkötésénél is érdemes körültekintően eljárni.

A pénzügyi közvetítők legfőbb kockázatai:

 • az egyes hiteltermékekkel kapcsolatos nem megfelelő tanácsadás
 • félretájékoztatás vagy félrevezető tájékoztatás, félrevezető hirdetések közzététele
 • az ügyintézés során elkövetett hibák, mulasztások (pl. hitelkérelem és a szükséges dokumentációk késedelmes benyújtása, az ügyfél azonnali tájékoztatásának elmulasztása a hitelkérelem bank által történő elutasításáról)
 • a személyhez fűződő jogok megsértése (pl. az ügyfelek személyes adatainak nem megfelelő kezelése kapcsán)

A kínált biztosítási fedezet vagyoni károkon túl kiterjed a nem vagyoni károkkal kapcsolatos kárigényekre is.
A biztosítás tehát kiterjed a vonatkozó jogszabályokban elvárt minimális biztosítási fedezetekre:

 • A pénzügyi közvetítő szakmai tevékenysége során okozott károkkal kapcsolatos kártérítési felelősségre
 • Kiterjesztett kárbejelentési időszak a biztosítási szerződés megszűnését követő 90. napig

A szerződő hitelközvetítő cég alvállalkozóinak, teljesítési segédeinek tevékenységére vonatkozó fedezet, illetve egyéb, külön díj ellenében megköthető kiegészítő biztosítási fedezetekre:

 • a hitelközvetítővel szemben érvényesített kárigénnyel kapcsolatos jogi védelmi költségekre (még akkor is, ha a kárigény nyilvánvalóan megalapozatlan vagy rosszhiszemű)
 • a hitelközvetítő részére átnyújtott dokumentumok pótlásának költsége (abban az esetben is, ha a dokumentumok nem a szakmai szolgáltatás végzése során vesznek el vagy semmisülnek meg)
 • a hitelközvetítő internethasználattal kapcsolatos felelőssége (saját honlap üzemeltetése, elektronikus dokumentumok továbbítása, számítógépes vírusok nem szándékos továbbítása)
 • a személyhez fűződő jogok megsértése miatt érvényesített kárigényekre
 • a szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértése miatt érvényesített kárigényekre
 • a bíróságon (tanúként) való megjelenés költségtérítése
 • a szakmai tevékenység körében elkövetett rágalmazás, becsületsértés kapcsán érvényesített kárigényekre

A kiegészítő biztosítási szolgáltatásokra a biztosítási feltételek szerint egyedi kártérítési limitek vonatkoznak, amelyek nem csökkentik a jogszabályokban előírt minimális kártérítési összegek nagyságát.

Kártérítési limitek:

A jogszabályban meghatározott minimális kártérítési limiten felüli igényeiket is szívesen megvizsgáljuk, és akár 1.000.000.000,- Ft/kár/év (azaz egymilliárd Ft) limitig közvetítünk biztosítási fedezetet.

Nem kizárható a tévedés, elvetés, mulasztás, műhiba azaz akaratán kívül kárt okozhat a szolgáltató.

Az ilyen jellegű károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól, olyan szakmai hibákra, amelyekért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik a hitelközvetítő, a jelzáloghitel közvetítő, a gépjármű lízingelő, az eszköz lízingelő, az áruhitel közvetítő, a hitelkártya értékesítő, a független pénzügyi közvetítő vállalkozó, vállalkozás, iroda.

Várjuk szíves megkeresését!