Könyvelői, könyvviteli szakmai felelősségbiztosítás tévedés, mulasztás, hiba esetére

Napjainkban állandó változásban vannak a vállalkozókra, vállalatokra vonatkozó adó-, társadalombiztosítási- és gazdálkodást érintő jogszabályok, így a legfelkészültebb, naprakész tudással rendelkező könyvelő is hibázhat.

Nem kizárható a tévedés, elvétés, mulasztás, műhiba, azaz akaratán kívül kárt okozhat a szolgáltató.

Az ilyen károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól, az olyan szakmai hibákra, amelyekért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik a könyvelő, könyvelőiroda.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés
 • A könyvelő elüt két számot, amikor a számlát számítógépre rögzíti. Az ebből eredő kárt a könyvelőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik könyvelő felelősségbiztosítással.

Gazdasági szakembereknél a hivatás sikeres gyakorlásához elengedhetetlen a szakmai tudás, a biztos erkölcsi alap, és ehhez nyújt biztos alapot a könyvelők szakmai felelőssége fedezet, mely szakmai tévedés, mulasztás, hiba esetén nyújthat kártérítést.

A könyvelők szakmai felelősségbiztosítása azon kárigényeket térítheti, melyeket harmadik személy (jellemzően Ügyfél) támaszt a biztosítottal szemben a biztosítási időszak hatálya alatt, és be is jelentenek a biztosítónak. Így a biztosítási fedezet kiterjed a hatóságok által ügyfelekre kivetett és igazolhatóan szakmai tevékenységgel kapcsolatos hibára visszavezethető bírságok megtérítésére, tulajdonosi kártérítési igények fedezetére és minden olyan eseményre, ahol a szakmai hiba következtében az ügyfelet kár érhette.

A fedezet sajátosságai közé tartozik, hogy az alapfedezet kiterjedhet a jogi védelem költségeire is (pl. bíróságon való megjelenés), még abban az esetben is, ha az adott kereset megalapozatlan, esetlegesen hamis. Térítheti a rágalmazással és becsületsértéssel kapcsolatban felmerülő károkat. Továbbá lehetőség van pótdíj ellenében kiterjesztett kárbejelentési időszak igénylésére, mely a szerződés megszűnését követően egy meghatározott időszak (1, 2 illetve 5 év) alatt is helytáll. A biztosítási fedezet alapesetben Magyarország területére vonatkozik, de igény esetén a biztosítás az EU, illetve az egész világ, (pótdíjazással USA/Kanadára is) területére is kiterjedhet.

Biztosítási esemény akkor következik be, ha a biztosítottal, alkalmazottjával vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával szemben megbízó kárigénnyel lép fel.

Kizárásra kerülnek a fedezetből – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak:
 • A szerződés megkötésekor már ismertté vált és korábbi biztosítással fedezett káresemények kizárása
 • Befektetési tanácsokból eredő károk kizárása
 • Bűncselekmény minősített tényállás okán felmerült kárigény
 • Óvadék, kötbér, bírság, adók
 • Fizetésképtelenség
 • Hozamgarancia
 • Költségkalkuláció
 • Szabadalmak, üzleti titkok megsértéséből eredő károk
Mire érdemes odafigyelni?
 • A felelősségbiztosítási kockázat rendszerint a biztosítási szerződés fennállása alatt nyújt fedezetet. Ha biztosítót vált vagy megszünteti tevékenységét, érdemes a biztosítási időszak alatt bekövetkezett, de ebben az időszakban ismertté nem vált károkra is fedezet-kiterjesztést vásárolni. A kiterjesztett fedezet csak külön igény alapján, pótdíj ellenében válik érvényessé. A kiterjesztett bejelentési időszak pótdíját jellemzően csak az utolsó biztosítási évben szükséges megfizetni.
 • A felelősségbiztosítás alapesetben harmadik személynek okozott károkra terjed ki, így pl. egy termelővállalat nem tudja a főállású könyvelő szakmai tevékenységét biztosítani.
 • Mulasztási bírságra vonatkozó kiegészítő fedezetre csak akkor van szükség, ha a könyvelő közvetlenül az ügyfél nevében jár el bevallások beküldésekor, hiszen ebben az esetben a mulasztási bírságot a könyvelőre hárítja a hatóság. Az ügyfelekre kirótt és a könyvelőirodásra továbbhárított mulasztási bírságra, ellenben az alapfedezet is kiterjed.
 • Retroaktív, visszamenő hatályú fedezet vásárlására is nyílik lehetőség. Ennek maximális ideje 60 hónap lehet. Minden olyan könyvelőiroda esetében érdemes megfontolni a fedezet megvásárlását, aki tevékenységét már korábban megkezdte és nem rendelkezett felelősségbiztosítással (kiterjesztett bejelentési időszakkal)!

Ajánlatkéréssel kapcsolatos tudnivalók

Nagyobb árbevételű Társaságoknál részletes kockázat-elbírálást követően, míg kisebb árbevételű Társaságok esetén néhány kérdés megválaszolása után kerül sor az ajánlatadásra. A biztosítási díj a társaság pénzügyi helyzetétől, tevékenységétől az igényelt limitektől és fedezeti körtől függ.

Ezen tényezők függvényében kisebb vállalatoknál az éves kártérítési limit általában 30-50 millió forint, közép- és nagyvállalatok esetében a limitigények százmillió forint és több milliárd forint között változnak.

Jelenleg Magyarországon a kockázati körtől függően 3-5 magyar biztosító ad ajánlatot.