Munkaerő-kölcsönzés felelősségbiztosítása

Felelősségbiztosítás munkaerő-kölcsönzés során bekövetkező felelősségi károkra

A modern munkaerő-gazdálkodás mind nagyobb arányban veszi igénybe a „kölcsönvett munkaerőt”, amely a kölcsönvevő gazdasági, gazdálkodási elvárásaihoz gyorsan, egyszerűen és rugalmasan illeszkedik.

Elsősorban a kevésbé szakképzett, nagyobb létszámú munkavállaló „kölcsönbe adása” történik napjainkban, amely komoly kockázati tényezőt jelent mind a munkaerőt kölcsönadónak, a kölcsönvevőnek, de magának a munkavállalónak is.

Fogalommeghatározások:
  • munkaerő-kölcsönzés: az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi (kölcsönzés);
  • kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek átengedi, és a munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja;
  • kölcsönvevő: az a munkáltató, aki a kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót foglalkoztatja és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönbeadóval megosztva gyakorolja.

A munkaerő-kölcsönzés felelősségbiztosítása összetett, komoly kockázatelemző és szakmai tudást igénylő biztosítási fedezet.

Online díjajánlat kérés”-ben megadott válaszaik alapján egyedi, speciális programot, biztosítási védelmet dolgozunk ki!

Várjuk szíves megkeresését!