Munkáltatói, üzemi baleset felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítás üzemi baleset, munkabaleset, munkahelyi baleset esetére

A biztosító fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak, és a magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

A biztosító – a szerződésben foglalt mértékig – megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítására – a biztosító előzetes jóváhagyásával – felkért szakértő költségét.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés

Növényvédőszereket árusító munkavállaló az egyik vevő kiszolgálásakor véletlenül a pult alatt kifolyt növényvédőszerekbe nyúlt. Másnapra a mérgezés súlyos tünetei alakultak ki nála. Ebben az esetben a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

A munkavállaló a munkahelyén elcsúszik a frissen felmosott folyosón. Ebben az esetben is a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

Módozat részletei:
 • Biztosított/szerződő: munkáltató;
 • Biztosítási esemény: a munkavállaló olyan balesete, amely őt a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha az a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri;
 • A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosítottnak a biztosítási eseménnyel összefüggésben az Egészségbiztosítási Pénztárral és/vagy a Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal szemben keletkezett megtérítési kötelezettségére is, a munkabaleset kapcsán a munkavállalónak nyújtott
  • egészségbiztosítási ellátás, valamint
  • baleseti nyugellátás vonatkozásában.
 • Fedezet kiterjesztés, záradék:
  • Kölcsönmunka-záradék: fedezet-kiterjesztés a munkaerő-kölcsönzésre, a kölcsönadott munkavállaló munkabalesetéből eredő károkra, mely esetben a kölcsönadó és kölcsönvevő munkáltató egyetemlegesen felel,
  • Távmunka záradék: fedezet-kiterjesztés a biztosított távmunkát végző munkavállalójának munkabalesetért.

Nem kizárható a vállalatoknál, vállalkozásoknál az üzemi baleset, és az ebből származó rokkantság, baleseti halál, táppénz, dologi kár, azaz biztosítási káresemény.

A példákban bemutatott, az előző mondatban meghatározott károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól a munkahelyi balesetekre, amelyekért a vállalat, vállalkozás felelősséggel tartozik.

Várjuk szíves megkeresését!