Szolgáltatói felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítás szolgáltatóknak munkavégzés során okozott károkra

Szolgáltatói felelősségbiztosítás esetén a biztosító a szerződésben meghatározott mértékek és feltételek szerint fedezetet nyújt az olyan dologi károk miatt indított kártérítési követelésekre, amelyek a szolgáltatói tevékenység teljesítése közben, illetve hibás teljesítés miatt következtek be a szolgáltató szerződéses partnereinél.

A biztosító megtéríti a szerződésben foglalt mértékig:
 • a Szolgáltatót képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait
 • a káresemény összegének megállapítására – a biztosító előzetes jóváhagyásával – felkért szakértő költségét
A fedezet csak külön feltételek alapján terjed ki a következőkre:
 • a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban okozott károkra
 • a biztosítottat mint ingatlan bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 • a biztosítottat mint gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 • azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul
 • tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő károkra
 • gépjárművekben okozott károkra
Példák, biztosítási események, kárkifizetés

Egy radiátorszerelő rosszul javította meg a radiátort, ezért az eláztatja és tönkreteszi a parkettát. Ezt a kárt a szerelőnek meg kell térítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

Létrával kiverte az ablaküveget egy festő falfestés közben. Ezt a kárt a festőnek kell megtérítenie, kivéve ha Szolgáltató felelősségbiztosítással rendelkezik.

Módozat részletei:
 • Biztosított/szerződő: gazdálkodó szervezetek és gazdálkodó tevékenységet is folytató egyéb jogi személyek (pl.: egyéni vállalkozások, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítvány, egyesület, köztestület stb.);
 • Biztosítási esemény: a szerződési feltételben meghatározottak szerinti szolgáltatás nyújtása során szerződésszegéssel a szerződő partnernek okozott károk, amelyért a biztosított magyar jog szerint felelősséggel tartozik;
 • Fedezet kiterjesztés:
  • területi hatály: a Magyarországon okozott és bekövetkezett károk mellett az Európai Unió tagállamaiban okozott és bekövetkezett károkra,
  • a közüzemi szolgáltatással okozott károkra,
  • a biztosított teljesítési segéde (pl. alvállalkozója) által okozott károkra.

Nem zárható ki a vállalatoknál, vállalkozásoknál a biztosított szerződéses partnereinek okozott dologi károk lehetősége a biztosított által nyújtott szolgáltatás során, vagy hibás teljesítés miatt.

A példákban bemutatott, az előző mondatban meghatározott károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól a szolgáltatói felelősségbiztosítással.