Tanulói felelősségbiztosítás

Szakképzők, gyakorlati szakképzést szervezők, szakképzésben részesülők felelősségbiztosítása

A biztosító fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – azon kártérítési követelésekre, amelyekért a szakképző-, szakmunkásképző iskola vagy vállalat és vállalkozás a gyakorlati képzés során a tanulónak okoz.

A biztosító – a szerződésben foglalt mértékig – megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítására – a biztosító előzetes jóváhagyásával – felkért szakértő költségét.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés
  • A gyakorlati képzés során a szakképző tantermében elesik a tanuló, maradandó sérülést szenved, a képző kártérítési kötelezettséggel tartozik. Ha tanulókra megkötött felelősségbiztosítással bír a képző, mentesül a kártérítési kötelezettség alól, a biztosító kártérít.
  • A gyakorlati képzés során a tanuló ruházatát tönkre teszi az oktatógép, a képző kártérítési kötelezettséggel bír. Mentesül a kártérítési kötelezettség alól az intézet, ha tanuló-felelősségbiztosítást kötött, mert a biztosító fizeti a kárt.

Nem zárható ki a vállalatoknál, vállalkozásoknál a bérbeadott eszközökkel történő tűz, robbanás, vízvezeték, csatorna törése stb. által történő károkozás, amely kárért a bérbeadó kártérítési kötelezettséggel tartozik a bérlő felé.

A példában bemutatott, az előző mondatban meghatározott károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól bérbeadói felelősségbiztosítással.

Várjuk szíves megkeresését!