Tervezők, építészek szakmai felelősségbiztosítása hiba, tévedés, mulasztás esetére

A tervezés során végzett munkálatokért és az esetlegesen azokból eredő hibákért, tévedésekért felelősséggel tartozik a feladatot végző tervező, mérnök, illetve ellenőr. Emberekként még a legfelkészültebb, legtapasztaltabb szakemberek is tévedhetnek, hibát követhetnek el munkájuk során, mellyel megszeghetik a műszaki és foglalkozási szabályokat, előírásokat.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés
  • Egy kohászati üzem acélszerkezetét a tervező cég hibásan tervezte meg. A kivitelezés során derült ki, hogy az acélgerendákat rövidebbre tervezték a szükségesnél, és ezért új gerendákat kell gyártani. Az ebből eredő kárt is a tervezőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik tervezői felelősségbiztosítással.
  • Egy épületgépész nem megfelelő helyre tervezte a lakóház közös helységében elhelyezendő vízórákat, így a benne lévő víz megfagyott, majd az időjárás enyhülésével felengedett és eláztatta a földszinten lévő lakásokat. Az ebből eredő kárt a tervezőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik tervezői felelősségbiztosítással.

Ilyen és hasonló káresetek fedezésére kínálunk megoldást, egy biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól, olyan szakmai hibákra, amelyekért a tervező, a mérnök, illetve az ezzel foglalkozó vállalatok, vállalkozások tartoznak a jogszabály szerint felelősséggel.

Mire vonatkozik a fedezet?

A biztosítási fedezet műszaki tervezéssel és művezetéssel okozott károkra terjed ki. Káresemény akkor következik be, ha a biztosítottal, alkalmazottjával, vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával szemben a megbízó kárigénnyel lép fel.

Mire köthető biztosítás?

A biztosítás megköthető egy adott projektre, vagy keretjellegűen az éves árbevétel alapján az összes tervezési munkálatra. Jó tudni, hogy az éves keretszerződés arányában akár 30-50%-kal olcsóbb lehet, mint az egyes projektekre kötendő biztosítások.

Mire kell odafigyelni?
  • Amennyiben az alapfedezetben nem szereplő tevékenységet is végeznek (pl.: felelős műszaki vezetés), fontos, hogy a fedezetet erre a szakmai feladatkörre is kiterjesszék! Ezen feladatkörökről részletes tájékoztatást kap munkatársainktól!
  • A projektre kötendő biztosításnál érdemes figyelni az időbeli kiterjesztésre, hiszen a legtöbb szakmai hibára és az ezekből eredő káresetekre nem a projekt kivitelezése közben, hanem az átadást követő hónapokban, esetleg években derül fény.
Miért érdemes megkötni?

Ahogy az a fentiekben is látszik, előfordulhatnak hibák a munkavégzés során, kártérítési igénnyel fordulhatnak Önökhöz, mely még ha esetleg indokolatlan is, annak költségei nagyban megterhelhetik a mérnöki irodát.

Jobb félni, mint megijedni, a nem várt események bekövetkezése ellen elővigyázatosságból, és a nyugodtabb munka érdekében is inkább biztosítást kötni.

Ne feledje, ez nem csak az Ön cégének, de megrendelőinek is biztonságot ad, és egyben egyfajta minőséget is képvisel, melyet büszkén vállalhat!

Módozat részletei:
  • Biztosított/szerződő: a tervező cég (vállalat, vállalkozás, iroda stb.), a magántervező, a tervezői művezető ebben a minőségében;
  • Biztosítási esemény:a tervezői, mérnöki tevékenység során a foglalkozási szabály megszegéséből eredően a megrendelőnek okozott káresemény.
  • Fontos tudni, hogy a tervezői művezetés körében okozott károkra a biztosítási védelem csak akkor terjed ki, ha a művezetést a biztosított a saját tervei alapján folytatott kivitelezés során végzi!