Vagyonvédelmi és biztonságtechnikai vállalkozások, őrző és védő szolgáltatók szakmai felelősségbiztosítása hiba, tévedés, mulasztás esetére

Gombamód szaporodnak a vagyonvédelmi vállalkozások-vállalatok, nő a védett objektumok, telephelyek, lakások és személyek száma. A legjobb technika, a leggondosabb odafigyelés mellett is előfordulhatnak olyan hibák, amelyekért a tevékenységet végző felelősséggel tartozik.

Nem kizárható a tévedés, elvétés, mulasztás, műhiba, azaz akaratán kívül kárt okozhat a szolgáltató.

Az ilyen károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól, az olyan szakmai hibákra, amelyekért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik a vagyonvédelemmel, őrző-védő szolgáltatással foglalkozó egyéni és társas vállalatok.

Módozat részletei:
 • Szerződő, biztosított: vagyonvédelmi vállalkozások köthetik;
 • Biztosítási esemény: a személy és vagyonvédelmi tevékenység során a megbízónak okozott szerződéses, illetve a tevékenységgel összefüggésben harmadik személynek okozott kár;
 • Fedezet-kiterjesztés, záradékok: a felelősségbiztosítás fedezet nem terjed ki, de pótdíj ellenében (záradékkal) kiterjeszthető
  • a biztosított által közreműködőként igénybe vettek által a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatása során okozott károkra,
  • a sportrendezvények biztosítása során bekövetkezett károkra,
  • a pénz- és értékszállítás, valamint a pénzfeldolgozás során bekövetkezett károkra,
  • az EGT (Európai Unió országai, valamint Norvégia, Svájc, Izland) területén végzett tevékenységre