Közbeszerzési tanácsadók szakmai felelősségbiztosítása tévedés, mulasztás, hiba esetére

Törvény szabályozza, hogy a közbeszerzési tanácsadóknak szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie tevékenységének gyakorlásához. Gondosság, – odafigyelés mellett is előfordulhatnak hibák, szabályszegések, amelyek kárt okoznak.

Nem kizárható a tévedés, elvétés, mulasztás, műhiba, azaz akaratán kívül kárt okozhat a szolgáltató.

Az ilyen károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól, az olyan szakmai hibákra, amelyekért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik a hivatalos közbeszerzési tanácsadó.

Módozat részletei:
  • Szerződő/biztosított: Megbízási jogviszony keretében tevékenykedő hivatalos közbeszerzési tanácsadók (természetes személy vagy szervezet), illetve csak a közbeszerzési tanácsadó tevékenységre vonatkozóan az ügyvédek;
  • Biztosítási esemény: a hivatalos közbeszerzési tanácsadásra irányuló tevékenységből eredő valamely kötelezettség felróható módon történő megszegésével a megbízója vagyonában okozott kár.